Artikkelit
 

Maurice Nicoll: Työ negatiivisia emotioita vastaan I

Quaremead, Ugley, 9. kesäkuuta 1945

Ihminen ei voi edistyä tippaakaan kehityksessään, ellei hän ala tarkkailla huonoja tunteitaan ja taistella niitä vastaan. Kaikki huonot tunteet - toisin sanoen negatiiviset emotiot - ovat hyödyttömiä. Niistä on jokaisessa oma myrkkynsä. Kaikkien näiden negatiivisten emotioiden pohjalla on väkivaltaisuus ja itsepalvonta. Tunnekeskus, jonka pitäisi välittää meille Työn vaikutteita jatkuvasti muulloinkin kuin vain niinä lyhyinä hetkinä, kun työskentelemme niiden parissa, ei voi suorittaa tuota tehtävää, jos sitä hallitsevat negatiiviset emotiot. Ellei tunnekeskus anna mitään muuta kuin negatiivisia tiloja eli jos se ruokkii meitä jatkuvasti erilaisilla yhdistelmillä negatiivisia tiloja, on se kaiken mahdollisen olennan kasvun tiellä, mihin me muuten kykenisimme. On hyvä yrittää tehdä luettelo negatiivisista emotioistaan itselleen. Näissä luetteloissa on oltava mainittuna erilaisia masennustiloja, erilaatuisia itsesäälintiloja, erilaisia itsepintaisesti toistuvia suuttumustiloja, loukkaantumiset siitä, että on kohdeltu huonosti, monenlaisia vihamielisyyden aiheita, itsetyytyväisyyden epämiellyttäviä muotoja, toisten halveksimiset ja ylenkatse ja erikoisesti luettelossa on oltava kaikki omahyväisyyden ja ansioituneisuuden tunnemuodot, jotka ovat likaisimpia kaikista emotioista ja sellaisia jotka ehkä sulkevat enemmän kuin mitkään muut negatiiviset emotiot kaikki korkeammista keskuksista tulevat vaikutteet. Tunnekeskuksen puhdistamista tähdennetään erikoisesti tässä työssä. Samalla kun huomautan, että on hyvä tehdä luettelo negatiivisista emotioista - sekä niistä mitä on huomannut muissa että niistä mitä on havainnut itsessään - niin haluan lisäksi muistuttaa mieliinne, että sen milloin me itse olemme negatiivisia, voi meille kertoa kyky, jota Työssä sanotaan sisäiseksi aistiksi. Voimme pitää sitä todellisen omantunnon alkuna. Hyvin kauan ihmiset nauttivat negatiivisista tiloistaan, he nauttivat aistia niitä. Vie vuosikausia ennenkuin ihminen alkaa eroittaa ne - tuntea niiden maun - ja tunnistaa ne tämän sisäisen aistinsa avulla, joka ei ole suuntautuneena ulkoisen elämän puoleen vaan kääntyneenä kohti sisäistä maailmaa. Jotkut negatiiviset emotiot ovat erittäin pahanlaatuisia - niissä on hyvin paha ja voimakas maku - ja onkin parasta alkaa tarkkailu niistä repimällä ne irti kaikesta itsepuolustelun otteesta jolloin voimme nähdä, mitä ne oikein ovat. Nämä monenlaiset negatiivisten emotioiden muodot tuhoavat täydellisesti ihmisten tunne-elämän. Kuinka voitte olettaa ihmisen, joka varhaisesta lapsuudesta alkaen on matkinut ja imenyt itseensä kaikenlaisia negatiivisten emotioiden muotoja, koskaan voivan kasvaa ehjäksi? On kummallista, että ihmisillä on joskus merkillisiä kuvitelmia itsestään tässä suhteessa. He kuvittelevat olevansa miellyttäviä ja kärsivällisiä, ystävällisiä ja sovinnollisia, ihmisiä, joiden kanssa on helppo tulla toimeen ja kaikkea muuta sellaista. Se, mitä he eivät näe, on, että kaiken tämän alla on suuri määrä negatiivisia emotioita ja runsaasti sisäistä puhumista. Luulen, että tämä selittää monia outoja ilmeitä, joita näkee joskus ihmisten kasvoilla. Toisin sanoen sellaiset ihmiset luulevat osaavansa ja voivansa tehdä ja ottavat ansion siitä itselleen. Mutta meidän on katsottava itseämme silmästä silmään paljon rehellisemmin eikä jätettävä tunne-elämäämme pimeyteen.

Negatiiviset tilat syntyvät mekaanisesti jonkin ulkoisen ärsykkeen aiheuttamana joko välittömästi tai välillisesti, ne voi saada esiin jonkun sanoma lause tai sanomattajättäminen tai jokin aivan mitätön tapahtuma. Mr. Ouspensky sanoi kerran pari asiaa negatiivisista emotioista, joilla oli silloin minuun hyvin syvä vaikutus. Hän sanoi, että joutuessaan kohtaamaan suuria kriisitilanteita ihmiset eivät yleensä ole negatiivisia. Ainoastaan elämän pikkuasiat nostavat negatiiviset emotiot esiin. Toinen seikka, minkä hän mainitsi, oli, että tavallisesti meitä toisissa ihmisissä ärsyttää heidän mekaanisuutensa. Hän sanoi tämän olevan ainakin yhden syyn negatiivisiin tiloihin. Hän sanoi meidän unohtavan, että ihmiset ovat koneita, jotka alati tekevät ja sanovat samat asiat, käyttäytyvät samalla tavoin ja ilmaisevat samoja ajatuksia, mutta ennenkaikkea me itse emme tajua olevamme koneita emmekä sitä, että meidän ärsyyntymisreaktiomme on aivan yhtä mekaaninen kuin se ominaisuus toisessa ihmisessä, mikä sai oman ärsyyntymisemme aikaan. Toisen ihmisen näkeminen koneeksi ei riitä. Itse asiassa se on vaarallista, koska silloin nähdään vain asian toinen puoli. Ihmisen on tajuttava oma mekaanisuutensa. Mitä merkitsee oman mekaanisuutensa tajuaminen? Se merkitsee pitkäaikaista ja jatkuvaa pyrkimystä tehdä työtä itsensä suhteen ja työmuistin pysyvää lisäämistä, mikä tarkoittaa erikoismuistia, joka alkaa muodostua meissä puolueettoman itsetarkkailun kautta eli toisin sanoen se syntyy, kun ihminen objektiivisesti tarkkailee itseään. Silloin ihminen saa todellisia oman mekaanisuutensa tajuamisen hetkiä ja pääsee selville siitä, millainen kone hän oikein on. Nämä välähdykset, jotka paljastavat ihmiselle hänen mekaanisuutensa välittömän kokemuksen kautta eikä vain teoreettisesti, nämä hetket, joina ihminen näkee todeksi sen, kuinka hän on käyttäytynyt ja menetellyt samalla tavoin monesti aikaisemmin, ovat todellisia itsemuistannan hetkiä. Jotakin on irroitettu koneesta ja on koneen ulkopuolella ja juuri tämä koneen ulkopuolella oleminen antaa itsemuistannan tunteen ja se todella suo pienen aavistuksen Todellisesta Minästä, sillä se itse, joka ihmisen pitäisi muistaa ei ole kone. Ehkä meidän ei pitäisi tuoda esiin Todellisen Minän ideaa tässä kohtaa, koska silloin puhumme liian mahtavin termein. Ehkä olisi parasta ajatella sitä vain täydellisen tarkkailun hetkenä, jolloin olemme tajuisia tarkkailevassa minuudessa, joka katselee tuota konetta, johon me tavallisesti olemme täysin samaistuneet. Mutta joka tapauksessa kuten tiedätte tarkkaileva minuus, jonka Työ ja sen ideat muodostavat, on ylöspäin suuntautuvan polun alku ja se johtaa sijaisvalvojan kautta "huoneenhaltijaksi" ja sen kautta edelleen Todelliseen Minään eli lsännäksi.

Sitten takaisin negatiivisiin emotioihin. Negatiiviset emotiot ovat tietysti mekaanisia. Ne ovat osa meidän koneistoamme, jota joskus on sanottu likaiseksi. Tehtävänä on sen puhdistaminen ja koneen likaisin osa on tunnekeskuksen negatiivinen osa, jonka olemme hankkineet matkimalla ja jota meillä ei siis ole ollut syntyessämme perusolemuksena. Eli kuten Mr. Ouspensky selitti, että jos meillä syntyessämme olisi tunnekeskuksessa negatiivinen osa, ei meillä olisi mitään mahdollisuutta päästä siitä eroon. Jos se olisi osa meidän perintönä saamaamme psykologista koneistoamme, emme voisi irtaantua siitä. Negatiiviset emotiot ovat hankittuja ja täysin hyödyttömiä, kun taas kaikki se, mikä meissä on luotua on hyödyllistä. Tämä on seikka, joka meidän on aina muistettava. Negatiiviset emotiot ovat enemmänkin kuin vain hyödyttömiä, koska ne kuluttavat ja imevät meistä meidän tavalliset voimamme. Tunnekeskuksen negatiivisen osan toiminta jatkuvasti keskeyttää ja turmelee kaikki kolmen ravinnon - tavallisen ruuan, ilman ja vaikutelmien - mitä hienoimmat muutokset tai sitten aiheuttaa niiden virheellisen muodostumisen. Yritä itse omakohtaisen tarkkailun avulla nähdä, kuinka negatiivinen tila riistää sinulta voimat ja yritä nähdä, mitä tapahtuu, kun pantuasi merkille oman asemasi yrität aidosti irroittautua tästä tilasta täysin omasta aloitteestasi etkä sen vuoksi, että sinua siitä onniteltaisiin tai kehuttaisiin. Jos teet sen oikein, koet shokin, saat kokemuksen, että olet äkkiä välttynyt jostakin pahasta, jostakin jota et tajunnutkaan niin pahaksi. Silloin alat ymmärtää, miksi sanotaan, että voimme havaita negatiivisten tilojen läsnäolon sisäisen aistin avulla. Ihminen voi todella nähdä negatiivisen tilan, jolta hän on pelastunut, kirjaimellisesti olevan alapuolellaan, alemmalla tasolla itsessään.

Tässä kohtaa on hyvä puhua negatiivisista tiloista sairauksissa. lhmisessä, jossa on pitkälle kehittyneitä negatiivisia tiloja, joita vastaan ei koskaan ole taisteltu, näyttävät yleiset sairautta vastustavat voimat vähenevän. Näin tapahtuu toisaalta ja toisaalta negatiivinen emotio tai sanokaamme sen ilmentymisiin liittyvä energia voi yhdistyä sairauteen ja lisätä sitä - toisin sanoen negatiiviset emotiot voivat tehdä sairauden pahemmaksi ja pitempiaikaiseksi. Ihminen voi esimerkiksi kärsiä jotakin vaivaa, jonka pitäisi olla ohimenevää, mutta ja jos se puhkeaa negatiiviselle pohjalle, mitä ei ole koskaan uskallettu katsoa silmästä silmään, niin sairaustila, vaiva tai kipu voi muuttua pitkäaikaisemmaksi tai tulla pahemmaksi. Voidaan myös sanoa, että tuollaiset tilat aiheuttavat meissä huonon kemiallisen rakenteen ja sellaisenaan ovat siis myrkyllisiä tiloja, jotka saavat alkunsa psykologisella alueella laskeutuen sieltä kehomme fyysisten ainesten karkeampaan piiriin. On syytä muistaa vielä eräs seikka. Jokainen psykologinen tapahtuma, olipa se sitten aistimus, tunne tai ajatus, kuluttaa tietyn määrän energiaa, jos ihminen samaistuu siihen, kun taas silloin, jos ihminen on itsemuistannan tilassa energiaa luodaan ja varataan myöhempää käyttöä varten. Tietääkö jokainen teistä, mitä tarkoittaa katsoa taaksepäin sitä tilaa, johon olit samaistuneena ja nähdä, että se olikin jotakin varsin pientä ja mitätöntä, mikä panee sinut ihmettelemään, kuinka saatoit kuluttaa sellaiset määrät energiaa siihen täysin mekaanisesti. Ja kaikki energia, mikä käytetään mekaanisesti on tuhlausta. Siitä syystä onkin niin tärkeää ruveta ajattelemaan, mitä merkitsee eläminen tajuisemmin, sillä tässä Työssä me kaikki yritämme elää tajuisemmin sekä sisäisesti että suhteessa kaikkeen siihen, mitä meissä sisäisesti tapahtuu kuten myös ulkoisesti suhteessamme muihin ihmisiin ja elämään yleensä. Sillä mitä hyödyttää puhua tästä Työstä sisäisenä muuntumisena, jos teemme kaiken mekaanisesti eli toisin sanoen, jos se - kone meissä - tekee kaiken mekaanisesti. Se ei ole tajuisemmin elämistä vaan olemista vain koneena, joka tekee kaiken. Koska negatiiviset emotiot ovat suurimmat energian kuluttajat ja koska niillä on niin monia muitakin turmelevia vaikutuksia meihin, on meidän mitä tärkeintä yrittää estää voiman jatkuvasti menemästä niihin. Näin tapahtuu aina kun samaistumme negatiivisiin tiloihimme. Sen vuoksi on hyvin tärkeää yrittää irroittautua negatiivisesta tilasta eikä mennä sen mukaan eikä myöntyä sen valtaan ainakaan mieleltään. Sillä jos sekä mieli että tunteet ottavat siihen osaa, tapahtuu täydellinen samaistuminen ja täydellinen energian virtaaminen negatiiviseen tilaan. Tästä syystä meidän on myös yritettävä tappaa negatiiviset tilamme nälkään, sillä mitä enemmän niitä ruokimme - tai vaikkapa vain salaisesti hyväksymme ne - ja salaisesti niistä nautimme - niin sitä enemmän energiaa ne vaativat meiltä. Ihminen, joka on negatiivisten emotioidensa orja on todella orja ja ainoa vaikeus onkin siinä että me niin kovin helposti nautimme erilaisista orjuuden muodoista emmekä edes tunnusta olevamme vankilassa. Mutta on tietysti hyödytöntä puhua kaikesta tästä, ellet vielä edes tiedä, mitä negatiivisten tilojen tarkkailu merkitsee. Kehoitankin teitä panemaan merkille, miten puhutte. Jotkut ihmiset osaavat puhua ainoastaan negatiivisesti.

Sitten kysyn, mitä negatiivisia tiloja ja mitä negatiivista puhetta olet havainnut itsessäsi tänään - kysyn tätä teiltä jokaiselta. Jos teidän on vaikea löytää vastausta, voin vain todeta, että te ette tee Työtä itsenne suhteen, mikä on tämän Työn lähtökohta. Ja jos taas asia on näin, niin kysykää itseltänne: Miksi minä en tee Työtä itseeni nähden? Sitten kysyn taas teiltä : oletteko huomannut arvostelleenne jotakuta toista tänään negatiivisella tavalla? Ehkä vastaatte tähän kysymykseen myöntävästi. Silloin minun on jälleen sanottava, että te ette tee Työtä itseenne nähden. Miksi panette merkille, kuinka muut ihmiset käyttäytyvät, mutta ette tarkkaile itseänne? Se merkitsee käyttäytymistä kaikkein mekaanisimmalla tavalla, mikä on yleistä tavallisessa elämässä. Mutta me olemme Työssä. Me teemme jotakin ylimääräistä siihen nähden, mikä on välttämätöntä elämän kannalta. Me opettelemme jotakin, jota emme opi pelkästä elämästä ja mikä ei elämän kannalta ole välttämätöntä. Minun on vaikea kuvitella, että kukaan, joka on kuunnellut tätä Työtä muutaman vuoden ajan, voisi antaa koko päivän kulua panematta merkille jotakin negatiivista tilaa itsessään eikä tekisi mitään Työ-ponnistusta irroittautuakseen tästä tilasta joko olemalla samaistumatta siihen tai neutralisoimalla sen näkemällä saman seikan itsessään kuin minkä hän näki toisessa.

On syytä huomata, että olentamme sellaisena kuin se on - toisin sanoen meidän olentamne tasolla - sisältää negatiivisia emotioita. Meidän olentamme tasolle on ennenkaikkea ominaista olennan moninaisuus, sille ovat tyypillisiä monet minuudet ja yhtenäisyyden puute. Sille on ominaista unitila, itsemuistannan puuttuminen ja valtavat määrät negatiivisia emotioita, jotka kaiken aikaa hukuttavat meidät alleen. Emme pysty saavuttamaan korkeampaa olennan tasoa, mikäli negatiiviset emotiomme pysyvät ennallaan ja jatkuvasti omaavat meihin nähden saman vallan kuin nykyään. Tämähän on aivan selvää ja ymmärrettävää. Sen tähden meidän on syytä tutkia negatiivisia tilojamme, sillä se muodostaa erään mitä tärkeimmän puolen itsetuntemustyöstä. Pane ne merkille ja kirjoita muistiin ja ennen kaikkea muista ne niin, että kun ne palaavat takaisin niinkuin ne aina tekevät, voit vähitellen tuntea ne ennenkuin ne näyttävät kaiken voimansa - toisin sanoen ennenkuin samaistut niihin. Selvitä mielesi varsinkin aamuisin negatiivisista, epämiellyttävistä ja arvostelunhaluisista, moittivista tiloista, ennenkuin "sukellat" - niin sanoakseni - ulkoiseen elämään. Iltaisin on syytä käydä läpi negatiiviset tilasi ja yrittää nähdä ne uudelleen ja mikäli teet näin aidosti, jos olet tullut kohtaan, jossa tunnustat negatiiviset emotiosi ja haluat päästä niistä eroon, niin voit käydä levolle vakuuttuneena siitä, että saat apua niistä minuuksista käsin, jotka haluavat tehdä Työtä ja ne pystyvät ehkä pääsemäan olennan korkeammalle täsolle. Mutta älkää antako työn jäähtyä liian kauan. Kahdeksan tunnin uni riittää. Mutta jos nukut psykologisesti koko viikon olet pahassa pulassa ja sinun on alettava kaikki taas alusta.


Lähde:
Maurice Nicoll
Psychological Commentaries on the Teaching of Gurdjieff and Ouspensky, vol 2
Sivut 708-712
 
Suomentaja tuntematon, mahdollisesti "m.a."

Suomennosta on jaettu Karatas-seuran kokouksissa, Turussa, 1970-luvun lopulla tai 1980-luvun alussa.
Teksti on kirjoitettu uudestaan alkuperäismonisteesta 1990-luvulla ja muotoiltu 20.02.2007.

 
 
<< takaisin <<


 
www.neljastiesuomessa.fi