Artikkelit
 

J.G. Bennett: Dramatic Universe I-IV

Perusarvot

J.G. Bennettin mukaan näillä arvoluokilla voidaan kuvata kaikki arvokokemukset ja arvojen toteutumiset

12 Täyttymys (Fullfilment)
11 Rakkaus (Love)
10 Pyhyys (Holiness)
9 Tuonpuoleisuus (Transcendence)
8 Seesteisyys (Serenity)
7 Erottelu (Discrimination)
6 Tarve (Need)
5 Toivo (Hope)
4 Ilo (Joy)
3 Kiinnostus (Concern)
2 Ristiriita (Conflict)
1 Satunnaisuus (Contingency)

12-9 Universaalit arvot
8-5 Persoonalliset arvot
4-1 Luonnolliset arvot

Kaikki muut arvot ovat edellisten yhdistelmiä

ARVOT

"Mitään sellaista ei voida ymmärtää, mitä ei ole olemassa."

Arvot liikuttavat tahtoa. Ne ovat motiiveja, jotka saavat aikaan suhteita. Arvot herättävät kiinnostuksen ja halun kuten myös kunnioituksen, ihmettelyn ja velvollisuuden tunteen. Ne eivät koskaan ole yksinkertaisia vaan esittäytyvät kokemuksessa rakenteellisena järjestyksenä. Arvot tulee yhdistää tosiasioihin, jotta ne tulisivat todeksi. Emme tajua arvoja tietämällä vaan arvioinnin teolla. Arvot kutsuvat meitä hyväksymään ne ja ne voivat olla todellisia meille juuri siinä määrin kuin me hyväksymme ne.

Kaksi toisensa poissulkevaa arvokokemuksen muotoa

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat kaikki ne arvot, jotka vetävät ihmistä puoleensa ja herättävät kiinnostuksen, halun tai pelon johon suostumme, jonka hyväksymme tahdostamme riippumatta. - Toiseen arvokokemusten luokkaan kuuluvat ne arvot, jotka riippuvat ihmisen suostumuksesta ja joihin voi vastata vain vapaaehtoisella toiminnalla. Saamme siis arvojen kaksi luokkaa:

Mielihyvät ja velvollisuudet "Minä haluan - minun tulee..."

Ellei ole haluttavia asioita ei voi olla myöskään noita toisia. Ovat toistensa edellytyksiä.

Tämä voidaan sanoa myös toisinkin: suhteellinen hyvä ja absoluuttinen hyvä. Aristoteleella hyvä oli kaiken päämäärä. Hyve on keino, jolla hyvä saavutetaan. Hyve toiminnassa tarkoittaa pysyä keskivaiheilla puutteellisen ja liiallisen välillä. Mutta hyve on myös Ihanne, johon pyritään, joka kuitenkin on mahdollista saavuttaa vain Korkeimmassa Hyvässä eli Jumalassa. Aristoteleelle hyve ja hyvyys ovat siis sekä suhteellisia että absoluuttisia. Suhteellinen hyvä on meidän saavutettavissamme, kun suostumme ensimmäisen laadun vaikutuksiin - silloin kun vältämme ääripäitä. Absoluuttinen hyvä sisältyy toisen kokemusluokan arvoihin.

Sattumanvaraisuus > Draama > Arvot
Ei vain kahden laatuisia arvoja vaan useampitermisiä, kehittyneempiä.
Arvojen suhteellisuus tosiasia.

Kehitys: läsnäolevan merkityksen syveneminen
Arvot koetaan rakenteena. Ero "korkeampien ja matalampien" arvojen välillä häviää. Rakenne paljastaa, että korkeammat ja matalammat arvot kuuluvat jokaisen tilanteen kokonaismerkitykseen.
Karkeat tarpeet, sokeat vietit ovat yhtälailla osa rakennetta kuin upeat kauneuden kokemukset ja tietoisuus totuudesta. Kehitys ei ole kulkemista yhdestä toiseen.

 
 
<< takaisin <<


 
www.neljastiesuomessa.fi