Artikkelit
 

J.G. Bennett: Arvot, faktat

Ote teoksesta "J. G. Bennett: Uudistuva maailmankuva"

Onko maailmalla tarkoitus?
Mitä varten tämä on olemassa?

Jotta arvojen toteutuminen tapahtuisi olemassaolossa, maailmassa.

Faktat: se mitä saamme tietää itsestämme ja maailmasta aistiemme ja mielen avulla. Faktoilla ei ole tarkoitusta, ne eivät ole jotain varten - ne ovat neutraaleja ja ajallisia

Arvot:antavat tarkoituksen, suunnan, merkityksen. Hyväksymme tai tajuamme ne - ei niin, että ne olisivat oikeita tai vääriä vaan koska ne liikuttavat meitä aivan erityisellä tavalla. Ne ovat ajattomia, ikuisia, potentiaalisia...

Harmonia: fakta ja arvo yhdistyvät. Tämä harmonian maailma on luotava uudelleen koko ajan, jotta se pysyisi luovana.

12 arvoa  luonnolliset      itsen alempi osa
               persoonalliset  itsen keskiosa
               universaalit     itsen ylempi osa

DRAAMA: Siellä missä epävarmuuden tunne on kokemuksessa mukana, voi draama syntyä.

Olemassaolo eli luonnon maailma, missä kausaalisuus ja rakenne toimivat itsenäisesti, on itseriittoinen ja kirjaimellisesti STERIILI. Se ei tarvitse mitään, eikä voi myöskään saavuttaa mitään. Luonnon arvot ovat aina olemassa, etsimmepä niitä tai emme. Universaaliset arvot ovat myös olemassa meistä riippumattomasti. Persoonalliset arvot ovat sitä, mitä me niistä teemme tai kykenemme tekemään.

Järjestyksen lisääntyminen voi tulla vain systeemin ulkopuolelta.
Prosessi itse ei kykene nostamaan tasoaan.
Ihmiskunnan tason noston lähde on sen ulkopuolella
Inhimillinen kehitys on järjestyksen lisääntymistä.

Miten on meneteltävä arvojen suhteen:
- ihmisen tehtävä on olla kahden maailman yhteen liittäjänä
- arvot ovat eksistenssin ulkopuolella
- potentiaalisuuden kaavoja näkymättömässä maailmassa
- faktan henkistäminen käy arvojen kautta
- tahtoteko liittää yhteen faktan ja arvon
- päätös syntyy hyväksymällä, myöntämällä
- ovat meistä riippumattomia
- ihminen ei tuota arvoja maailmaan sitä tarkastelemalla
- meidän tulee tehdä valinta
- valinta on ratkaiseva sitä seuraavan prosessin kannalta

ARVOKOKEMUKSEN MUUNTUMISEN NELJÄ VAIHETTA

1. TOIVO
Etsintää, kaipausta märittelemättömän arvon suuntaan
Kääntää itsen määrättyyn suuntaan
Perusvaihe arvojen maailmassa: tyytymättömyys , luomisen tarve  
2. TARVE
Suunta, päämäärä, tavoite tiedostettu.
Sen toteutumattomuus herättää tarpeen.
Se hyvä mikä itsestä puuttuu, herättää toiminnan
Mitä teen tällä hetkellä ja mitä minun tulisi tehdä
Luonnos ja lopullinen työ  
3. ERITTELY
harmonian etsiminen, täyttymyksen etsiminen
arvojen suhteellisuuden ymmärtäminen
maku muuntunut varmaksi arvioinniksi
kyky valita menetelmät
aitous
kyky nähdä itsensä - ottaa huomioon laatunsa ja rajoituksensa  
4. SEESTEISYYS
tyytyväisyys pääväärän saavuttamisesta
tietoisuus saavuttamattomasta
suuri taide jalot teot
täydellisyyden tarve
saavutetun vapauden maku

KAUNEUS : SATUNNAISUUS - TOIVO - TUONPUOLEISUUS
HYVYYS : RISTIRIITA - TARVE - PYHYYS
ARMELIAISUUS : RAKKAUS - KIINNOSTUS - ARVIOINTI
ARMAHTAMINEN : HYVYYS ILMAN ARMELIAISUUTTA
ARMO : ENEMMÄN KUIN HYVYYS
TOTUUS : ILO - SEESTEISYYS - TÄYTTYMYS

 
 
<< takaisin <<


 
www.neljastiesuomessa.fi